C# DERSLERİ #2  Değişken Nedir – Değer Tipleri

C# DERSLERİ #2 Değişken Nedir – Değer Tipleri

Değişkenler Değişken Nedir? Değişken,C Sharp’ta program içerisin de görünen veya arka plan da çalışan verilerin bellekte tutulmasını sağlamak için kullanılan veri türlerinin grup ismine diyebiliriz. Değişkenlerverileri geçici olarak saklar. Her değişkenin bellek üzerinde belirli bir alanıvardır.  Değişkenlere değerlerini isteroluşturduğumuzda ilk değerini verebiliriz istersek te değer vermeyip programiçerisinde değer ataması yapabiliriz. Ya da değişken tanımladığımız anda […]